MENU
Aula_close Layer 1
Logo Nordbyskolen
Mobil menu

Bliv bevidst om dine rettigheder

Nordbyskolen har siden 2017 været en certificeret UNICEF Rettighedsskole. 

Rettighedsrådet har tidligere bestået af en repræsentant fra 2. årgang og op til 9. årgang, otte alt. I år (skoleåret 2020/21) vil vi prøve at lade Rettighedsrådet gøre det ud for det velkendte elevråd, som vi hidtil har haft kørende sideløbende, og som Rettighedsrådet har haft et godt samarbejde med. Det vil sige, at skolen har et elev- og rettighedsråd i ét, hvor vi sammen med lærere, forældre og andet personale skaber rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse for vores skole og vores fælleskab. Elev- og rettighedsrådet vil fortsat bestå af en repræsentant fra 2. årgang til 9. årgang, hvor 2. og 3. årgang er repræsentanter for 0. og 1. årgang.

En UNICEF Rettighedsskole er et fællesskab for elever, forældre, lærere og andet personale, der er baseret på de værdier, der står i FNs Børnekonvention.

FNs Konvention om barnets rettigheder, i daglig tale Børnekonventionen er et sæt regler for, hvordan man skal behandle børn. Der er 42 artikler som skal sikre, at alle børn har det godt. Et barn er i konventionen defineret som et menneske under 18 år.

Konventionen beskriver en række rettigheder børn har, blandt andet ret til uddannelse, privatliv, beskyttelse mod misbrug og forskelsbehandling.

Som UNICEF Rettighedsskole ønsker vi at være en skole, hvor FNs Børnekonvention indgår i skolens normer og værdier, og at disse afspejles i dagligdagen.

Alle klasser udarbejder hvert skoleår et klassecharter, der udgør klassens egne mål for trivsel. Charteret er obligatorisk for Rettighedsskoler, da det er her vi i dagligdagen tydeligst og enklest kan koble rettighederne til elevernes skoleliv.

I skoleåret 20/21 er vi støtteskole i et UNICEF pilotprojekt for to grønlandske skoler, der arbejder på at blive Rettighedsskoler. Vi forventer os meget af dette samarbejde, der også, ud over UNICEF-delen, også vil understøtte en række faglige aktiviteter, og vores indsats på undervisningen i Rigsfællesskabet.

Vi er en skole, der arbejder på at blive grønnere og går aktivt ind i kampen om at være affaldsbevidste og få sorteret vores affald, så vi fuldt ud kan udnytte de ressourcer, der er til stede i vores affald. Dette gøres i et samarbejde med REFA. 

Elever og voksne gør værdier til bare mere end ord på vores rettighedsskole.

Koordinator: KK
SFO-repræsentant: SSR
Koordinator på pilotprojektet: KB