MENU
Aula_close Layer 1
Logo Nordbyskolen
Mobil menu

Sundhedsplejen

Skolebørn

Hvad kan du/I forvente af ydelser fra sundhedsplejersken på skolen?

Sundhedsplejens ydelser er tilrettelagt med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tilbyder følgende:

 

1. Samtaler og undersøgelser:

Som elev tilbydes du individuelle samtaler og helbredsundersøgelser fordelt over de år, du går i grundskolen: 

  • Indskolingsundersøgelse
  • Sundhedssamtale / undersøgelse i indskolingen
  • Sundhedssamtale / undersøgelse på mellemtrinet
  • Sundhedssamtale / undersøgelse i udskolingen
  • Udskolingsundersøgelse

2. Sundhedspædagogiske aktiviteter:

Sundhedspædagogiske aktiviteter efter behov som tilrettelægges i samarbejde med skolens ledelse, lærere og forældre. Det kan være klasseundervisning, workshops gruppeaktiviteter mv. Aktiviteterne kan tage udgangspunkt i aktuelle behov, temaer på skolen eller i generel sundhedsfremme.

 

3. Åben konsultation:

Som elev og forælder kan du/I kontakte sundhedsplejersken pr. mail eller telefon, hvis du/I ønsker en konsultation.

 

Sundhedsplejersken har tavshedspligt.

 

Nordbyskolens sundhedsplejerske:

Charlotte Juul Lindhardt

Telefon:  2518 0051

Mail:       chl@guldborgsund.dk

 

MERE INFO

https://www.guldborgsund.dk/borger/familielivet/sundhedsplejen