Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Nordbyskolen
Mobil menu

Sundhedsplejen

SKOLEBØRN 

Hvad kan du/I forvente af ydelser fra sundhedsplejersken på skolen? 

Sundhedsplejens ydelser er tilrettelagt med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tilbyder følgende: 
 

1. Samtaler og undersøgelser: 

Som elev tilbydes du individuelle samtaler og helbredsundersøgelser fordelt over de år, du går i grundskolen:  

* Indskolingsundersøgelse 

* Sundhedssamtale / undersøgelse i indskolingen 

* Sundhedssamtale / undersøgelse på mellemtrinet 

* Sundhedssamtale / undersøgelse i udskolingen 

* Udskolingsundersøgelse 
 

2. Sundhedspædagogiske aktiviteter: 

Sundhedspædagogiske aktiviteter efter behov som tilrettelægges i samarbejde med skolens ledelse, lærere og forældre. Det kan være klasseundervisning, workshops gruppeaktiviteter mv. Aktiviteterne kan tage udgangspunkt i aktuelle behov, temaer på skolen eller i generel sundhedsfremme. 
 

3. Åben konsultation: 

Som elev og forælder kan du/I kontakte sundhedsplejersken pr. mail eller telefon, hvis du/I ønsker en konsultation. 

 

Sundhedsplejersken har tavshedspligt. 

 

Nordbyskolens sundhedsplejerske: 

Charlotte Juul Lindhardt 

Telefon:  2518 0051 

Mail:       chl@guldborgsund.dk 

 

Mere info