MENU
Aula_close Layer 1
Logo Nordbyskolen
Mobil menu

SFO

SFO’en er en del af skolen. Skolelederen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar. Den daglige ledelse varetages af SFO-leder Birgitte Winther.

SFO er placeret på samme adresse som Nordbyskolen og deler lokaler med indskolingen. SFO er for alle, og der er tilmeldt 230 børn. 

I SFO er der et stort fællesrum, hvor der kan laves diverse aktiviteter. Derudover benyttes klasseværelserne, lokaler på faggangen og Multisalen. Vi har gode ude arealer med bl.a. legeplads, bålhytter, boldbaner og cykelbane. I gå afstand ligger Bangsebroskoven.

Elever fra 4. klasse og opefter vil have hjemområde i "Klubben" på skolens faggang. 

Indmeldelse og udmeldelse kan ske på digital pladsanvisning eller ved skriftlig henvendelse på mail til: bwj@guldborgsund.dk eller nordbyskolen@guldborgsund.dk.

Udmeldelse kan ske til den 1. i måneden, og der er 1 måneds opsigelse.
Forældre kan ikke inden for 3 på hinanden følgende måneder melde et barn ud af og ind igen.

Der ydes søskenderabat og økonomisk friplads søges i Guldborgsund kommune, Borgerservice.

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?p=guldborgsund07&k=376

Dokumenter

Mål og indholdsbeskrivelse

Shape Created with Sketch.

Pædagogiske principper

Shape Created with Sketch.

Folder 00. klasse - april 2021_0.pdf

Shape Created with Sketch.