Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Nordbyskolen
Mobil menu

Dannelse

Vores DNA

På Nordbyskolen arbejder vi indgående med dannelse. Dannelse er en del af skolens DNA. Vores håb er, at det kan kendes på en studerende/et ungt menneske, at han/hun har været elev på Nordbyskolen.

Dannelse er et begreb der hverken kan, skal eller bør rammes ind i faste definitioner. For os på Nordbyskolen er dannelse blandt andet udtrykt ved at skabe balance mellem uddannelse og dannelse, mellem karakterer og karaktér og mellem viden og visdom.

Når vi har orienteret os i dannelse gennem tid og kultur, pædagogik, psykologi, neurobiologi, evolutionsteori etc., og vi koger det mere og mere ind, står særligt to overskrifter tilbage: Fundamental Dannelse og Universelle Aktiviteter; det er på dette fundament vi arbejder praktisk med dannelse.

 

Dannelse & Livsduelighed

Vores DNA betyder, at vi arbejder med dannelse 360o i tre dimensioner. Dannelse indgår i al undervisning, i alle fag, i forældremøder, personalemøder, ledermøder etc.

I løbet af skoleåret gennemføres dannelsesuger, i udskolingen er en del af den understøttende undervisning lagt ud som DOL-timer og på 9. årgang kan eleverne vælge valgfaget Dannelse & Livsduelighed.

Valgfagsholdet får hvert år besøg af Lise Søelund fem gange. Derudover har vi haft besøg af flere andre personer, blandt andre Kåre Johannesson og Jonas Norgaard Mortensen. I løbet af årene har eleverne besøgt og talt med ældre borgere på plejecentre, haft besøg af udsatte borgere fra foreningen SIND og talt med hjemløse – alt sammen for at give eleverne anstød (anstoß).

 

Center for Karakterdannelse

Sammen med Center for Karakterdannelse skaber Nordbyskolen en ny faglig bevidsthed og bevægelse om karakterdannelse i folkeskolen.

Nordbyskolen har arbejdet med at gøre dannelse gennem flere år, og er med i projektet som foregangsskole, og skolelederen som fagkonsulent.

Læs mere om det store projekt, der støttes af fageksperter som fx Svend Brinkmann og Lene Tanggaard, på www.karakterdannelse.dk.

Er du interesseret i at vide mere, komme på besøg på Nordbyskolen eller få besøg af skolens ledelse eller medarbejdere i forbindelse med at sætte dannelse på dagsordenen til et personalemøde eller en pædagogisk dag, er du velkommen til at kontakte skolen for nærmere aftale.

 

#ViGørDannelse!