Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Nordbyskolen
Mobil menu

Skolens profil

Vores ambition er at være blandt de allerbedste skoler i Danmark, hvad enten man er elev, forælder eller medarbejder. I både skole- såvel som i fritidsdelen arbejder vi mod målet gennem bevægelse, trivsel og høj faglighed – og vi er godt på vej!

Seneste data fra datavarehuset.dk viser, at andelen af elever på Nordbyskolen med højest trivsel ligger på 93,9 %, hvilket er 1,4 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Elevernes gennemsnitskarakterer ved 9. klasses afgangsprøve ligger på 7,2, hvilket er 0,2 højere end landsgennemsnittet. Slutteligt skal nævnes, at 91,4 % af vores elever starter på en ungdomsuddannelse efter endt skolegang (landsgennemsnittet er 82,9 %).

Nordbyskolen er en skole med internationale ambitioner. Vi er UNICEF-rettighedsskole og en Cambridge Associate School, som betyder, vi kan tilbyder eleverne i overbygningen Cambridge Engelsk i forbindelse med valgfag. Vi har et samarbejde med Hundertwasser Gesamtschule i Rostock.

Flere undersøgelser, blandt andet fra VIVE, peger på, at motion i hverdagen øger elevernes trivsel. Vi ser trivsel som en forudsætning for faglig, personlig og ikke mindst social læring. Derfor er Nordbyskolen certificeret DGI-profilskole, og vi prioriterer tid til blandt andet motorisk træning i 0. klasse, flere lektioner med idræt på flere klassetrin og vi arbejder med bevægelse i forbindelse med den understøttende undervisning, Klog Krop.

Et vigtigt fokus her på skolen er, at INGEN – voksne som børn – står uden for fællesskabet. Vi arbejder målrettet og struktureret med at bygge bro mellem de forskellige afdelinger: fælles motionsdag, venskabsklasser, morgensang, ture ud af huset etc. Endvidere er der afsat den nødvendige tid til arbejdet med børn i sorg og mistrivsel, og børn med faglige udfordringer. Vores pædagogiske læringscenter (PLC) er krumtappen i dette arbejde.

Flere undersøgelser peger på, at ro i klassen, tydelige rammer, tydelige voksne, overskuelige fysiske miljøer og kendte og italesatte forventninger skaber et godt fundament for læring. Vi stiller krav om ordentlighed og respekt i mødet med andre og omkring skolens fysiske rammer. Man taler pænt til hinanden, man respekterer menneskers forskellighed, man rydder op efter sig selv og andre, man møder velforberedt og til tiden og så videre.

Den faglige læring handler for os om, at give vores elever flest mulige valgmuligheder når de forlader os efter 9. klasse. Vores opgave er at forberede dem til en aktiv deltagelse i samfundets demokratiske institutioner og processer. Dette kalder på, at eleverne yder deres bedste med de forudsætninger, de har både fagligt, socialt og personligt.

Lars Carlsen
Skoleleder